Felle erklæring fra Kirkefolkkonferanse 2022 i Köln

Som en bred og åpen grasrotbevegelse jobber vi for å:

  • vende tilbake til Jesu glade budskap og oppnå en ny spirituell og strukturell orientering i kirken, sammen med andre reformbevegelser og teologer
  • bygge en kirke som anerkjenner likestilling og mangfoldig levesett;
  • "tidens tegn" på alvor og fremme nødvendige dyptgripende og bærekraftige forandringer i vår kirke og vårt samfunn;
  • forstå kirken nedenfra og ut fra de utstøttes perspektiv, og støtte menigheter og troende i selv å være aktive som en «lokal kirke» og handle på egenhånd;
  • fordele makten og få på plass en erklæring om grunnleggende rettigheter i kirken som også beskytter enkeltpersoner. Dessuten ønsker vi at Vatikanet godkjenner Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

Vi vet at vi er knyttet til reforminitiativer over hele verden:
"Vi går foran - for en synodal kirke for fremtiden"